Saturday, April 17, 2010

Hadis Pilihan - HADIS QUDSI

 Allah berfirman..Maksudnya :-
"Wahai sekalian manusia, bersifat qana`ahlah, engkau akan kaya. Jauhilah sifat hasad supaya engkau merasa tenteram dan jauhilah perbuatan haram supaya agamamu menjadi bersih.

Dan sesiapa meninggalkan perbuatan mengumpat, lahirlah pada dirinya kasih sayang-Ku; sesiapa yang menjauhkan diri daripada manusia, makaia akan selamat daripada mereka. Dan sesiapa yang sedikit percakapannya, bererti sempurna akalnya. Sesiapa yang redha dengan yang sedikit, maka ia mempercayaiAllah Taala."

"Wahai manusia, kamu tidak mengamalkanapa yang kamu ketahui maka bagaimana kamu meminta ilmu yang tidak kamu ketahui. Wahai manusia, beramal di dunia seolah-olah kamu mati esok, dan kamu kumpulkan harta seolah-olah kamu kekal".

"Wahai dunia halanglah ketamakan atasmu, dan carilah kezuhudan padamu, dan jadikanlah engkau sedap dipandang orang-orang yang memandang".

No comments: